referensuppdrag

Vi tillbringar vår vardag i våra kunders verksamheter. Hos deras medarbetare, i deras mötesrum, vid deras kaffeautomater. Vi blir ett med dem när vi använder gemensamma arbetssätt för att nå samma mål. Varje dag pågår en mängd spännande uppdrag. Här kan du läsa om några av dem.

Är det något referensuppdrag som intresserar dig lite extra? Hör av dig så berättar vi mer!

 

 

arkitektur för digitalt kundmöte

Ekerö kommun

”Med vår nya målarkitektur har vi nu ett gemensamt språk och förhållningssätt, styrande principer och en riktning i vårt utvecklingsarbete. Det hjälper oss att utveckla ett ännu bättre kundmöte!”

SE RESULTATET

etablering av en digitaliseringsenhet

Södertälje kommun

”Det jag är mest stolt över är att vi försöker ta det där samlade greppet och inte jobba stuprörsmässigt, vi nyttjar synergieffekten mellan alla våra olika processer.”

SE RESULTATET

samverkan för nationell standard av e-tjänst

Medlemsorganisation

”När kommuner och myndigheter delar med sig av hur det fungerar i verksamheten förstår man verkligen fördelarna och potentialen med nationella initiativ”

SE RESULTATET

implementation av ny e-tjänsteplattform

Kommun

”Med den nya plattformen har kommunen nu förutsättningar att bygga för framtiden och möta medborgarnas behov”

SE RESULTATET

digital transformation av samhällsbärande funktioner

UNHCR

”Konsulterna från Adaptit har en respektfull och jättebra attityd och har en förmåga att prata om IT-frågor så att vi förstår. Här har vi haft toppnivå på konsulterna.”

SE RESULTATET

RPA – en naturlig del av verksamheten

Försäkringsbolag

SE RESULTATET

RPA – kravledning inför digitalisering av ekonomiskt bistånd

Kommun

SE RESULTATET

införande av digitalt diariehanteringssystem

Myndighet

SE RESULTATET

processbaserad verksamhetsutveckling

Finansföretag

SE RESULTATET

digitalisering av beställningsflöde för självservice

Globalt företag inom retail

SE RESULTATET

verksamhetsutveckling och strategisk rådgivning i spelbranschen

Statligt bolag

SE RESULTATET

upphandling av systemlösning för e-handel

Södertälje kommun

SE RESULTATET

utveckling av den digitala arbetsplatsen

Företag inom industrielektronik

SE RESULTATET

Agilt ledarskap i en Business Technology- transformation

Globalt företag inom retail

SE RESULTATET

Agil transformation med kunden i fokus

Nordeuropeisk finanskoncern

SE RESULTATET

Avtalshantering inom IT-funktionen

Sverige för UNHCR

SE RESULTATET

Ledande arbete med öppna data

Södertälje kommun

SE RESULTATET

Den digitala arbetsplatsen, med medarbetaren i fokus

Försäkringsbolag

SE RESULTATTop