Södertälje kommun

Etablering av en digitaliseringsenhet

Resultat

Istället för att bygga upp en stor intern organisation såg kommunen fördelarna i att kombinera upphandlade tjänster med interna resurser för att snabbt komma igång. Förhållningssättet gör det möjligt att löpande utvärdera var, och om, de behöver ökad kompetens och förmåga. Kommunen arbetar aktivt med RPA, öppna data och arrangement som Hack for Södertälje som främjar innovation och utveckling. Södertälje kommun blev till följd av sitt framåtriktade arbete nominerade till Sveriges Digitaliseringskommun 2019.

"Det jag är mest stolt över är att vi försöker ta det där samlade greppet och inte jobba stuprörsmässigt, vi nyttjar synergieffekten mellan alla våra olika processer."


– Anthony McCarric, digitaliserigsstrateg på Södertälje kommun

Bakgrund

Som för flertalet av Sveriges kommuner så har även Södertälje utmaningen att möta medborgarnas förväntan på att vara en modern verksamhet. Kommunen hade under ett antal år arbetat med att höja mognaden runt digitalisering brett i organisationen. Nu behövdes en enhet som operativt drev på och utvecklade frågor relaterat till digitalisering ur ett samordnande perspektiv etableras.

Uppdrag

Tillsammans med den nyrekryterade digitaliseringsstrategen utformades aktiviteter och roadmap. Uppdraget bestod även i att säkerställa att verksamheten hade en förmåga att leverera och vidareutvecklas inom exempelvis RPA, digital post, e-tjänster och IoT.

Utmaning

Att hitta ett kostnadseffektivt sätt att arbeta framåtriktat med tydliga och snabba leveranser utan att göra avkall på förvaltningsförmågan i en omvärld där tekniken rör sig snabbt.

 

 

Top