Kommun

Implementation av ny e-tjänsteplattform

Resultat

Kommunen har nu ett enhetligt sätt för att utveckla nya självservicetjänster och den nya plattformen skapar möjligheter att optimera verksamhetsprocesser och konsolidera system. Detta med hjälp av en tydlig process och beskrivning. Dessutom arbetades dokumentation som beskriver logiska flöden, kopplingar och hur tjänsterna är tänkta att fungera fram, för att ytterligare förenkla vid tjänsteutveckling.

Läs fler referensuppdrag här

”Med den nya plattformen har kommunen nu förutsättningar att bygga för framtiden och möta medborgarnas behov”

Bakgrund

Kommunen hade bestämt sig för att ta nästa steg i sin digitala utvecklingsresa. De hade en e-tjänstplattform som inte uppfyllde kraven för nyutveckling enligt den strategiska riktning och det verksamhetsbehov som identifierats. Kommunen är en av Stockholms största och har många förvaltningar som arbetar på olika sätt.

Uppdrag

Kommunen behövde hjälp med ett helhetsuppdrag för införandet av en ny e-tjänstplattform, både den tekniska och layoutmässiga implementationen. Dessutom behövdes befintliga självservicetjänster dokumenteras inför migrering och nyutveckling. I uppdraget ingick också att tillsammans med kommunen och leverantören säkerställa design-riktlinjer för både e-tjänsteplattform och självservicetjänster.

Utmaning

Att skapa förutsättningar för nästa steg i kommunens digitala utvecklingsresa. Kommunen gick från en väl fungerande teknisk plattform till en med bättre utvecklingsmöjligheter och annan leverantör. Därför innebar uppdraget en stor del förändringsledning där utmaningen låg i att få alla enheter att arbeta mot samma mål och att etablera relation, processer och rutiner med den nya leverantören.

 

 

Top