Sverige för UNHCR

Digital transformation av samhällsbärande funktioner

Resultat

Arbetet har resulterat i en handlingsplan för förflyttning 2020 – 2025. Nya effektivare arbetssätt har införts genom att medarbetare har utbildats i Teams, ett nytt ärendehanteringssystem har införts och en support- och användarstödfunktion för digital arbetsplats har byggts upp. Även ett systemskifte till ett nytt affärssystem för HR och Ekonomi har införts, vilket har bidragit till att stora effektivitetsvinster.

”Konsulterna från Adaptit har en respektfull och jättebra attityd och har en förmåga att prata om IT-frågor så att vi förstår. Här har vi haft toppnivå på konsulterna.”


– Åsa Widell, generalsekreterare UNHCR för Sverige

Bakgrund

Vi på Adaptit är ett av Sverige för UNHCR:s vänföretag, det innebär att vi stöttar organisationens arbete för familjer på flykt. Sverige för UNHCR behövde utveckla sin digitala förmåga och sina tekniska lösningar för att kunna erbjuda givare snabba och enkla tjänster för betaltransaktioner samt att effektivisera sina interna processer.

Uppdrag

Att höja organisationens digitala förmåga och effektivisera processer för att uppfylla vision och målbild för 2025 – ”dubblerad tillväxt”.

Konsulter som har deltagit i arbetet är Jeanette Thorell, Johan Svenningsson, Mattias Wase, Per Molin och Magnus Andersson.

Utmaning

Organisationen behöver kostnadseffektivt och snabbt kunna ställa om verksamheten till händelser i omvärlden, vilket ställer stora krav på kompetenser och infrastruktur.

 

 

Top