Medlemsorganisation

Samverkan för nationell standard av e-tjänst

Resultat

Digital information, guider samt e-tjänster ger medborgarna tydlig vägledning i vart de ska vända sig gällande olika frågeställningar och vilken information de behöver delge. Det betyder att arbetet i kommunen effektiviserats och handläggarna kan lägga tid på att utveckla kundmötet och ge en ännu bättre service.

Läs fler referensuppdrag här

”När kommuner och myndigheter delar med sig av hur det fungerar i verksamheten förstår man verkligen fördelarna och potentialen med nationella initiativ”


Per Molin, konsult på Adaptit

Bakgrund

För att främja tillväxt och entreprenörsskap i Sveriges kommuner togs ett intiativ fram för att upprätta en nationell standard inom en specifik bransch. Syftet var att den skulle innehålla rätt information för området, informationsmängden skulle inte skilja sig mellan kommunerna och medborgare skulle känna igen sig oavsett var i landet den användes. Detta krävde ett samarbete mellan myndigheter, kommuner och privata bolag och även att frågor gällande användbarhet, verksamhetsprocesser och kommunikation hanterades.

Uppdrag

Målet med samverkansprojektet, där kommuner, myndigheter och privata aktörer bidrog, var att förenkla medborgares kommunikation med kommun och myndighet inom en specifik bransch. Utmaningar, prioriteringar och förmågor skilde sig mycket åt mellan parterna, därför behövde man identifiera vilka behov och värden man gemensamt skulle arbeta mot.

Utmaning

Eftersom flera aktörer var inblandade i uppdraget att skapa en nationell standard för e-tjänster, både myndigheter och privata företag var utmaningen till stor del att skapa samverkan och förståelse. De olika aktörernas specifika behov kunde handla om allt från affärsstrategi, offentligt uppdrag, utveckling, säkerhet, juridik, drift, förvaltning och ägandeskap.

 

 

Top