Besparingsprogram för it

Projektledare för besparingsprogram för it inom svensk bank- och försäkringsverksamhet. Verksamheten står inför en mycket stor utmaning då de via ett stort besparingsprogram ska sänka sina kostnader med 30 % fram till 2018. Besparingsprogrammet rör hela verksamheten och däribland it-organisationen. Under analysfasen för besparingsprogrammet visade det sig att it är en av de stora möjliggörarna för att övriga verksamheter skall kunna genomföra sina besparingar. Ett program omfattandes nio projekt har därför startats för att synkronisera och koordinera projekten samt för att säkerställa att it-leveranserna ligger i fas med övriga projekt inom verksamheten.

Top