erbjudande

Vårt dagliga arbete handlar om IT- och verksamhetsutveckling för att göra våra kunder framgångsrika i en digital framtid. Vi rör vi oss vanligen mellan teknik, process och människa där den gemensamma nämnaren utgörs av orden förändring och förflyttning.

 

Några av tjänsterna vi erbjuder

Målarkitektur för digitalisering

I varje organisations digitala transformation krävs en grund från vilken infrastruktur, system, applikationer, tjänster och digitala kanaler skall få ett stöd för att möjliggöra en sammanhållen leverans som bidrar till ökad nytta och kostnadseffektivitet.

För att genomföra förflyttningen från nuläge till önskat läge utan att landa i oönskade vägval, komplex systemdesign, system som överlappar varandra eller avvikande standarder med ett kostnadsdrivande IT-landskap med stora verksamhetsrelaterade utmaningar som resultat behövs en tydlig och verksamhetsövergripande målarkitektur. Att hjälpa våra kunder skapa detta är ett av Adaptits fokusområden.

LÄS MER HÄR

Avtalshantering

Många organisationer ser över sina IT-avtal först när förändringar sker i applikationsportföljen. Det kan handla om upphandling av ny IT, omförhandlingar på grund av förändrat användande eller missnöje med applikationer eller leverantör. Att se IT-avtal som en förlängning av applikationsportföljen är naturligt men om avtalen endast ses över vid större förändringar på applikationssidan är risken stor att det finns en outnyttjad potential för kostnadssänkningar.

Vi föreslår därför att vi vänder på det. Börja med avtalen och säkerställ att avtalen speglar användandet. Med den utgångspunkten kan vi enkelt avgöra om priset är rätt men vi kan också bättre förstå om avtalet stöttar de förändringar organisationen vill göra framåt.

Svårt att komma igång? Låt oss hjälpa er. Vi har bred erfarenhet av avtalsöversyn, omförhandling och upphandling.

 

Läs mer härTop