Andreas-sundberg-konsult-och-strategisk-verksamhetsutvecklare

Konsult och strategisk verksamhetsutvecklare – uppgifterna, utmaningarna och varför Adaptit?

Andreas Sundberg är konsult och är idag på uppdrag på Södertälje kommuns digitaliseringsenhet där han arbetar som strategisk verksamhetsutvecklare. Han berättar om sin vardag, vilka utmaningar han möter och förklarar vad det var som lockade hos Adaptit. 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag och min beställare Tony brukar skämta om att våra dagar mestadels består av att fråga leverantörer och intressenter när de är färdiga. Riktigt så är det inte men mycket tid går åt till att samverka med andra, det passar mig jättebra. Annars spenderar jag en stor del av min tid på omvärldsbevakning och på att samordna, planera och driva olika digitaliseringsinsatser. Det gör att mina dagar kan bli väldigt varierande eftersom jag behöver växla mellan strategiska och operativa uppgifter.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Det är olika typer av digitaliseringsprojekt där syftet är att öka tillgängligheten för kommunens invånare, effektivisera interna processer samt att bedriva utveckling och innovation.

Den senaste tiden har vi till exempel arbetat mycket med att kombinera olika tekniska implementationer till en större helhet. Vi har exempelvis att kopplat samman smarta sensorlösningar, öppna data och Artificiell Intelligens med syftet att höja den interna effektiviteten samt öka tillgängligheten och transparensen för kommunens invånare.

Transparens och tillgänglighet är något som genomsyrar många av våra projekt. Vi arbetar bland annat med att publicera kommunens leverantörsfakturor som öppna data, så att exempelvis media och skattebetalare kan granska hur kommunen hanterar skattepengarna. Det blir också en hel del strategiarbete och samordning av kommunens automatisering med hjälp av Robotic Process Automation (RPA).

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

Som verksamhetsutvecklare består mitt arbete i huvudsak av att planera och samordna olika leveranser för att sedan implementera det på både strategisk och operativ nivå. Det handlar i grund och botten om att se till att rätt saker blir gjorda, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete enligt dig?

I dagsläget befinner jag mig hos en kund där jag får stort förtroende och mandat, vilket gör mitt arbete relativt enkelt. De utmaningar som finns handlar mycket om det svenska samhällets avsaknad av ”sense of urgency”, vilket jag tror gör att Sverige tappar mark i digitaliseringen. Det är lätt att fastna i prat om förändring utan att faktiskt driva arbetet framåt.

 

Vad tycker du är mest spännande med att vara verksamhetsutvecklare?

Det finns mycket av att välja mellan! Dels är det att, i många fall, få arbeta med den allra senaste tekniken och dels att få implementera nya mer effektiva arbetssätt. Mitt uppdrag ger mig också chansen att motbevisa bilden att offentlig sektor är långsamma och ligger efter rent tekniskt.

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha som verksamhetsutvecklare?

Låt mig citera min beställare Tony – ”leveransförmåga, leveransförmåga och leveransförmåga”. Skämt åsido så är det såklart viktigt att snabbt kunna komma till beslut och sedan leverera på det.

Att som verksamhetsutvecklare kunna förmedla komplexa lösningar på ett pedagogiskt sätt tror jag också är viktigt. För att lyckas med förändringsarbetet krävs det att man arbetar på ett strukturerat sätt och att man kan skapa samsyn och förståelse hos alla berörda aktörer.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

Jag tilltalades av Adaptit bland annat på grund av det genuina intresset för hållbarhet och inriktningen mot samhällsviktiga verksamheter. Många bolag positionerar sig på samma sätt, men få lever faktiskt upp till det. Det är också viktigt att vi som företag är principfasta och inte tar uppdrag från vilken kund som helst. Jag gillade också faktumet att vi är oberoende på riktigt, att vi inte har några egna vinstintressen i de lösningar som vi rekommenderar våra kunder.

 

För mig, som vid valet av Adaptit var ny i konsultrollen, gillade jag att Adaptit inte var en av de stora konsultdrakarna. Att jag när som helst kan ringa upp vår VD eller ägare när som helst, det drogs jag till.

———-

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna! 
Top