Daniel Lundin

Som IT-arkitekt är jag kreativ och har en förmåga att se mönster i oreda, där fokus är på verksamhetsnära tillämpning av Microsoftbaserad infrastruktur. Jag utformar helhetslösningar för utveckling, förvaltning och drift med grund i en tillämpad arkitekturmodell. Jag har verkat i olika roller med arkitekturfrågor, design och implementation av tekniklösningar samt även med processer och organisationsfrågor för olika svenska företag och myndigheter.

Med min kompetens och analytiska förmåga lotsar jag gärna fram kunder till medvetna beslut som ger bästa resultat. I nära samråd med verksamheten analyserar och beskriver jag behov och krav, föreslår och förklarar tekniska möjligheter och bedriver förändringsarbeten inom it på ett strukturerat och inspirerande sätt. Bäst trivs jag vid White boarden och för dem i mötesrummet blir ingenting svårt att förstå.

På fritiden är mitt största fokus vid sidan av att vara med mina barn, att vara ute i det fria. Klättra, fiska, åka skidor samt att njuta av god mat och dryck. Jag har även en hemmastudio i vardagsrummet där jag under lugna stunder producerar och lyssnar på musik.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling

Specialitet: Utforma och beskriva morgondagens infrastrukturarkitekturer.

Top