Ulrika-Sten-projektledare-och-verksamhetsutvecklare

Konsult, projektledare och verksamhetsutvecklare – uppgifterna, utmaningarna och varför Adaptit?

Ulrika Sten är konsult inom projektledning och verksamhetsutveckling, hon arbetar idag på Södertälje Kommuns digitaliseringsenhet. Vi intervjuade Ulrika för att få höra hennes syn på konsultrollen, vanliga arbetsuppgifter och utmaningar samt varför hon började på Adaptit.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Oj, den är väldigt varierande. När jag påbörjade mitt uppdrag hos Södertälje kommun var det fullt fokus på vårt event Hack for Södertälje, ett hackathon med fokus på ett mer hållbart, inkluderande och uppkopplat samhälle. Det var en jättespännande och lärorik erfarenhet, men det var först efter eventet jag började med mina egentliga arbetsuppgifter.

Nu ansvarar jag för att driva kommunens arbete med öppna data, både att den är uppdaterad samt lägger in och identifierar nya datasätt. Mycket tid spenderas också på att stötta och samverka med andra avdelningar inom kommunen i deras olika digitaliseringsprojekt, samt att ha kontakt med både befintliga och nya potentiella leverantörer.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Oftast är det inte ett större projekt utan flera mindre. Det kan handla om att identifiera nya data set för öppna data eller olika Internet of Things-projekt (IoT). Nu arbetar vi exempelvis med att fa fram sensorer på återvinningscentraler. Utöver det arbetar jag också med ett flertal andra projekt där jag bland annat kartlägger processer och arbetssätt som ska digitaliseras.

Jag bevakar också omsorgskontorets digitaliseringsbehov. Där är vi är precis i uppstarten av ett nytt IoT-projekt, det kommer bli spännande att se hur det projektet utvecklas.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

Som verksamhetsutvecklare arbetar jag dels som en länk mellan leverantörer och verksamheten, dels med att driva arbetet framåt och ser till att allt fungerar som det ska. Det gör att mitt arbete är väldigt omväxlande och det är alltid något som händer.

 

Vilka är de största utmaningarna som verksamhetsutvecklare och projektledare enligt dig?

Som konsult är en vanlig utmaning att snabbt förstå helheten i organisationen och även ibland att hoppa in i redan påbörjade projekt. Även om du inte kommer befinna dig på samma arbetsplats en längre period krävs en grundlig bild av organisationen och hur den funkar. I mitt fall har det varit både utmanande och lärorikt att förstå hur en kommun arbetar och fungerar.

Den utmaningen är densamma när det till projekt. Du kan bli inkastad i ett nytt projekt, i en ny verksamhet och du måste snabbt förstå behovet, hur dagsläget ser ut, vilken kompetens som finns inom avdelningen, vilka möjligheter som finns och hur du ska ta det vidare.

 

Vad tycker du är mest spännande i ditt arbete?

I mitt uppdrag idag är det dels att se hur teknik, såsom IoT, kan gynna medborgarna i kommunen och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle, dels att få interagera med nya människor och att få lösa olika utmaningar på andra avdelningar inom kommunen.

När man kontaktar oss på digitaliseringsenheten finns ofta ett problem eller en idé på hur något kan förbättras. Då får jag chansen att sätta mig in i deras arbetssituation, vidareutveckla processer och förenkla deras arbete samtidigt som det har en positiv nytta för Södertäljes medborgare. Jag tycker också det är väldigt spännande att omvärldsbevaka och att få möjligheten att hitta ny innovativ teknik och undersöka tillämpningsområden.

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som projektledare och verksamhetsutvecklare?

Initiativförmåga, engagemang och att ta våga ansvar för situationen är viktigt, i alla fall för mig egen del. Det är lätt att tänka att någon annan kommer ta tag i det, att man sitter och väntar utan att arbetet drivs framåt. Som projektledare och verksamhetsutvecklare behöver du se till att det du är inblandad i faktiskt rör sig framåt och inte stannar av. Med engagemang, initiativförmåga och en vilja att ta ansvar minskar den risken. Men för att göra det krävs återigen en förståelse för verksamheten, situationen och behovet.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Utifrån ett konsultperspektiv är stödet jag får från Adaptit naturligtvis en trygghet. Annars skulle jag säga öppenhet till förändring. Förändring är något som många ställer sig negativ till och något som man instinktivt är emot, vilket är helt förståeligt men det är också en utmaning för någon som jobbar med förändringsarbetet. Därför är det viktigt att uppdragsgivaren och konsulten är enade och stöttar varandra i vad som behöver göras. Idag är jag hos en uppdragsgivare som är öppen, som värdesätter och som har viljan till att förändras. Det gör mitt arbete både enklare och ännu roligare.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

För att lära mig så mycket som möjligt. Jag ville få en bättre förståelse för hur organisationer i olika branscher fungerar och hur de kan utvecklas. Det får jag som konsult. Nu får jag chansen att utforska, driva förändringsarbete och bidra till att förbättra flera olika organisationer på ett sätt som jag inte skulle fått som vanlig anställd.

Att valet föll på Adaptit kom främst som en följd av deras fokus mot samhällsviktiga verksamheter, att det var ett mindre och mer familjärt företag och att de var på en tillväxtresa. Det tilltalade mig. Det är lyxigt att både ha kollegor ute på uppdrag och på Adaptit.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!  
Top