Ekonomi – viktigt för alla

Tror du att ekonomiska kunskaper är förbehållna ekonomer? Att du inte behöver ekonomi i ditt yrke? Tänk om! Ekonomi genomsyrar allt; din vardag, samhället, arbetet, beslutsfattande på ditt jobb och dina projekt. Framgångsrik ekonomisk planering och fortsatt digitalisering av ekonomiavdelningar bäddar för framgångsrika företag.

Varför är ekonomisk kunskap viktig för alla?

Ekonomi och ekonomiska begrepp genomsyrar allt, vårt samhälle, den politiska diskussionen, arbetsplatserna och beslut om nästa semesterresa med familjen. Grundläggande kunskaper ger oss möjlighet att vara kritiska till ekonomisk information samtidigt som vi får en ökad förståelse för beslut som fattas.

Vill du kunna prata businesscase med en kund eller samarbetspartner?

Ibland kan man som konsult snubbla över ett lead men vet inte om det kan bli aktuellt, då man inte vet de ekonomiska resultaten av projektet. Och, för att vara ärliga – oavsett hur välmenad en idé är och hur bra det ser ut på papper så fattas de flesta besluten i slutändan hos en ekonomichef eller i en ledningsgrupp som har budgetansvar. Utan siffror är det svårt att sälja in ett businesscase även om man vet att det medför stora fördelar för verksamheten.

Varför är sambanden mellan ekonomi och it allt viktigare?

Kommunikationen mellan ekonomi och IT är ofta begränsade till support och budget. De moderna affärssystemen är dock så komplicerade att ekonomiska processer blir beroende av tekniska anpassningar. Samtidigt så är många system och arbetsprocesser på ekonomiavdelningar föråldrade och arbetet sker i stora delar manuellt. Den låga kunskapsnivån om de tekniska möjligheterna och rädslan för ”det nya” gör att ekonomiprocesser inte utvecklas i takt med tekniken. Här har IT ett ansvar att ge ekonomiavdelningar ett stöd för att driva digitaliseringen framåt.

Top