Digitalt först – verksamhetsutveckling genom digitalisering

 

Kommuner står inför utmaningar där administrationen behöver effektiviseras samtidigt som servicen till kommuninvånarna ska öka. Genom att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering förenklar vi för kommuninvånarna samtidigt som de interna processerna effektiviseras.

Vi har tagit fram en kort film tillsammans med Nacka kommun för att använda i det interna arbetet på kommunen. Filmen är ett bra sätt att påbörja dialogen om vad vi ska göra och varför.

Top