Få med dig hjältarna i din organisation på GDPR!

Här kommer fem tips på hur du tydliggör och engagerar kring det nya regelverket.

Läs också mer om lagen på www.datainspektionen.se

 

Top