Statligt bolag

Verksamhetsutveckling och strategisk rådgivning för ett bolag i spelbranschen

Resultat

En rekommendation för hur verksamheten ska gå vidare med sin satsning för datadriven kundupplevelse togs fram. Rekommendationen innehöll förutom målarkitektur för kundinteraktion också översyn i arbetssätt och organisation, justeringar av avtal och leverantörstyrning samt kompetensförsörjning.

Läs fler referensuppdrag här

”Att få hjälpa en organisation utifrån helt nya förutsättningar på en ny marknad var en otroligt spännande resa.”


Magnus Andersson, konsult på Adaptit

Bakgrund

Från 1 januari 2019 reglerades spelmarknaden i Sverige av en ny lagstiftning som innebar att förutsättningarna för kundens verksamhet förändrades i grunden. Det medförde stora förändringsbehov avseende ledning och styrning av bolaget. Parallellt pågick ett högprioriterat program för att stärka verksamhetens förmåga inom datadriven marknadsföring.

.

Uppdrag

Uppdraget bestod i att genomlysa och säkerställa framdrift i programmet som arbetade med att höja förmågan inom datadriven marknadsföring.  Man behövde också tillförsäkra att den strategin låg i linje med övriga angränsande aktiviteter och strategier. Det krävde en tät dialog med ledningsgruppen för respektive bolag.

Utmaning

Att under en kort tidsperiod utreda ett brett område givet att bolaget stod inför helt nya förutsättningar kopplat till nya marknadskrav var såväl utmanande som inspirerande.

 

 

Top