Företag inom industrielektronik

Utveckling av den digitala arbetsplatsen

Resultat

Ledningssystemet för verksamhetens informationshantering är uppdaterat i ett modernare och användarvänligt gränssnitt byggt i innehållshanteringssystemet Sharepoint. Även det nya intranätet är byggt i samma system. Mycket av informationen på den lokala servern har nu flyttats till en molntjänst. Medarbetare utbildas för att ansvara för och uppdatera informationen på intranätet och ledningssystemet. Fokus nu är att börja använda Teams på bred front, för att skapa bättre förutsättningar för samarbete inom arbetsgrupper och över organisationen.

Läs fler referensuppdrag här

”Att involvera hela verksamheten mot ett bättre arbetssätt var väldigt inspirerande. Det är otroligt tydligt att IT och verksamhet måste jobba och ta ägarskap tillsammans för att dra nytta av tekniken på bästa sätt”

 

Bakgrund

Verksamheten behövde hjälp med att uppdatera deras ledningssystem för informationshantering på en ny plattform. Informationen fanns sedan tidigare dokumenterad och lagrad på en lokal server, länkad till via en webbsida som inte uppdaterats på väldigt länge. Kunden behövde också en lösning gällande internkommunikation, det fanns ingen gemensam plats för att dela koncernövergripande information och nyheter.

Uppdrag

Den tekniska plattformen, de tekniska förutsättningarna och digitala arbetssättet behövde utvecklas för att hjälpa verksamheten att bli bättre på informationshantering. Det innebar att börja använda molntjänster, flytta och förnya deras ledningssystem samt att bygga ett nytt intranät.

Utmaning

De nya digitala verktygen behövde sättas upp och anpassas efter verksamheten. Detta innebar att hela verksamheten behövde bli medveten om de nya förutsättningarna och involveras i arbetet med att ta fram de nya arbetssätten.

 

 

Top