Södertälje kommun

Upphandling av systemlösning för e-handel

Resultat

Den nya lösningen, med nytt systemstöd och ny leverantör har medfört förenklad administration för kommunen, till exempel en större andel elektroniskt överförda fakturor, vilket minskar kommunens administrativa arbete.

Läs fler referensuppdrag här

"Att få hjälpa en kommun i framkant att vässa sina arbetssätt ännu mer var väldigt inspirerande!"


Magnus Andersson, konsult på Adaptit

Bakgrund

Kommunen behövde upphandla ett nytt systemstöd för e-hande för att hantera kommunens alla beställningar.

Uppdrag

Uppdraget bestod i att ansvara för kravställning och upphandling samt utvärderingen av leverantörer och tilldelningen av dessa. Dessutom behövdes en kartläggning göras för att identifiera vilka beroenden som fanns till andra lösningar och förstå hur framtida arbetssätt och avtalsstruktur bör se ut.

Utmaning

Upphandlingsarbetet behövde hålla största möjliga kvalitet med hänsyn till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), men också EU- gemensamma ramverk som till exempel Pan-European public procurement online (PEPPOL) och General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 

Top