Kommun

RPA – förberedande kravledning inför digitalisering av ekonomiskt bistånd

Resultat

Resultatet är en framtagen, förankrad och samordnad kravdokumentation. Dokumentationen överlämnades till två projektledare på kommunen för att ta utvecklingsprojektet vidare i mål med en lansering av e-tjänsten och det efterföljande automatiseringsinitiativet.

”En extra positiv upplevelse var den stora förändringsviljan och drivet både hos ledningen men framförallt hos medarbetarna. En kund med den mognadsgraden gör uppdraget så mycket roligare”.


Andreas Sundberg, konsult på Adaptit

Bakgrund

Kommunen var i behov av en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. Syftet var att förenkla för medborgare att göra sina ärenden men även att förenkla handläggningen och förkorta ledtiderna. Slutmålet var att införa en automatiserad handläggning med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) vilket skulle minska repetitivt arbete och frigöra värdefull tid för handläggare. Tiden kan då läggas på kvalificerade arbetsuppgifter och socialt arbete.

Uppdrag

Att samordna och vägleda medarbetarna i arbetsprocessen med att ta fram krav. E-tjänsten”Ansökan om ekonomiskt bistånd” behövde utvecklas på ett sätt som främjade möjligheterna till automatisering, det vill säga att redan i kravarbetet för e-tjänsten ta hänsyn till den kommande automatiseringsprocessen.

Utmaning

Att genom avancerade logiska regler ge användarna en enkel ansökningsprocess med syfte att både förenkla och minska kognitiv belastning. Därför behövdes ett omfattande frågeunderlag komprimeras för att skapa förutsättningar för en användarvänlig e-tjänst för kunden.

 

 

Top