Södertälje kommun

Ledande arbete med öppna data

Resultat

Under våren 2020 tredubblades mängden publicerad öppna data i kommunen och datakvaliteten höjdes. Dessutom skapades en förståelse för området öppna data och dess betydelse för digitaliseringen, kvalitetsarbete, datadrivna arbetssätt, insyn och delaktighet och samhällsekonomisk utveckling. Nu är öppna data på agendan på högsta strategiska nivå i kommunen och Södertälje är nu en av de ledande kommunerna i Sverige i frågan. Södertäljes invånare, besökare och företagare kan nu ta del av och vidareutnyttja en del av den data som kommunen producerar vilket leder till en ökad transparens och innovation.

Ett arbete med att knyta ihop öppna data med smarta sensorer och artificiell intelligens är initierat och kommunens invånare kan nu i realtid bland annat se vattentemperaturen på badplatser eller om en parkeringsplats för rörelsehindrade är ledig eller inte.

Läs fler referensuppdrag här

"Av alla de områden vi ser som centrala för digitaliseringen så har öppna data tidigare varit det absolut svåraste att få fart på. Adaptit har hjälpt oss att på allvar få upp en förståelse och ett tempo inom öppna data i Södertälje."


– Tony McCarrick, digital strateg Södertälje kommun

Bakgrund

Södertälje kommun har i sin digitaliseringsstrategi för 2019-2022 identifierat öppna data som ett centralt område för att nå kommunens digitaliseringsmål. Kommunens mål är inte bara att publicera data utan man ser öppna data som en del i att ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen genom att utnyttja synergier och bygga ekosystem mellan olika teknikområden.

Uppdrag

Uppdraget innebar att hjälpa Digitaliseringsenheten i Södertälje att öka tempot och skala upp det redan påbörjade arbetet med öppna data. Detta gjordes genom att öka förståelsen för öppna data i kommunens verksamheter, skala upp mängden publicerade data och höja kvaliteten på sedan tidigare publicerade data. Öppna data knöts ihop till en helhet med hjälp av andra tekniker såsom Internet of Things och Artificiell intelligens.

 

Ansvarig för uppdragets utförande har varit Andreas Sundberg

Utmaning

Kunskapen om öppna data i Sverige är väldigt låg. En utmaning i Södertälje var att få verksamheterna att förstå och prioritera frågan och att våga publicera öppna data. En avsaknad av förståelse för öppna data och dess möjligheter som en del av digitaliseringen hade gjort att den tidigare satsningen på öppna data hade stannat av.

 

 

Top