Globalt företag inom retail

Digitalisering av beställningsflöde för självservice

Resultat

Förenklade beställningsprocessen, administrationen kring den samt för utförare av uppgifter kopplat till onboarding. De olika affärsområdena enades om innehåll och flöde. I och med förändringen höjdes kvaliteten, användarupplevelsen och det frigjorde tid från resurser.

Läs fler referensuppdrag här

 

 

”Det var extremt tydligt vilka stora förbättringar och vinster som fanns att hämta hem”

Bakgrund

Med över 21 000 nyanställningar per år och tillhörande onboardingprocesser behövde verksamheten förenkla och skapa ett digitalt beställningsflöde som hanterade alla personalförändringar. Tidigare fanns många olika processer och upp till 50 interaktioner gällande onboarding för en enda nyanställd.

Uppdrag

Onboardingtjänsten behövde flyttas in i det digitala ärendehanteringssystemet Service Now och hamna i ett och samma logiska flöde. Verksamheten hade flera separata affärsområden som skulle enas om ett flöde, därför inrättades ett förvaltningsråd mellan enheterna.

Utmaning

Att förenkla möjligheten att förvalta flöden och reducera antalet varianter av samma flöde. För genomföra detta behövde även alla verksamhetsområden involveras och samordnas.

 

 

Top