Försäkringsbolag

Den digitala arbetsplatsen, med medarbetaren i fokus

Resultat

Digitala samarbetsverktyg med Office 365 som till exempel OneDrive, Teams och SharePoint infördes samt förenklad inloggning med Windows 10 och ”Windows hello for business”. Inom organisationen förbättrades även förmågan att vidareutveckla den digitala arbetsplatsen för att möta framtida behov. Detta skedde genom utbildningar för alla medarbetare, ett program med ambassadörer för att stötta  och utveckla kollegor samt en plan för hur och när information skulle kommuniceras. En uttalad strategi var att hela transformationen tilläts att ta tid, för att bygga förtroende och tillit.

Läs fler referensuppdrag här

“Det roligaste med uppdraget var att få jobba med teknik i framkant, som ger verksamheten effektivare och säkrare digitala arbetssätt.”

 

 

Bakgrund

Verksamheter idag står inför ett skifte i arbetssätt och hur arbetstagare ser på arbete och arbetsplatsen. Arbete är inte längre en plats, det är något man utför. Behoven ökar också med den nya generationens medarbetare. Därför startade verksamheten ett initiativ för att skapa en attraktivare arbetsplats. En del av att skapa en attraktivare miljö, var att förbättra den digitala arbetsplatsen.

Uppdrag

Hela förflyttningen i projektet den Digitala arbetsplatsen bestod av delarna digitala samarbetsverktyg, förenklad inloggning och förändringsledning. Uppdraget som lösningsarkitekt för den Digitala arbetsplatsen bestod av att införa nya molntjänster för effektivare och smidigare digitala arbetssätt och samtidigt höja IT-säkerheten

Utmaning

Att förändra arbetssätt i en verksamhet tar tid, medarbetare behöver stöd i att lära sig nya digitala arbetssätt och lita på ny teknik och genomföra förflyttningen. Det innebär att utveckling av digitala arbetssätt behöver pågå kontinuerligt.

 

 

Top