Globalt företag inom retail

Agilt ledarskap i en Business Technology- transformation

Resultat

Medarbetarna upplevde en närvaro och en delaktighet i arbetet samtidigt som både mål och effekter av transformationen upplevdes tydligare samt ökade tryggheten i förändringsarbetet. Det resulterade i att de blev öppna för nya vägar och stärkta i arbetet med att själv hitta sin plats i den nya organisationen.

Läs fler referensuppdrag här

 

"Det var väldigt inspirerande att se hur arbetet växte fram, utvecklades och förbättrades under förändringsresan."

 

Bakgrund

Ett beslut hade tagits för att påbörja transformation mot ett kundfokuserat arbetssätt med autonoma och tvärfunktionella team för IT och Business. I och med förberedelser inför transformationen behövde företaget stärka upp med en interim linjechefsroll för det operativa och strategiska arbetet samt att stötta i förändringen.

Uppdrag

Uppdraget bestod i att leda en grupp på 70 anställda och konsulter i den dagliga operativa verksamheten samt vägleda i den strategiska riktningen. Under transformationen blev det än viktigare att vara en närvarande ledare och skapa tät och utvecklande dialog med medarbetare.

Utmaning

Att leda genom förändring där utkomsten till stor del arbetades fram agilt var en utmaning eftersom det, trots att målet var tydligt, inte alltid var tydligt med genom vilka steg organisationen skulle nå dit.

 

 

Top