Nordeuropeisk finanskoncern

Agil transformation med kunden i fokus

Resultat

Affär och IT jobbar nu fortlöpande med gemensam prioritering, vilket har ökat flexibiliteten. Den nya organisationen ger möjlighet att mer oberoende driva förändringsarbete vilket även ökar leveranstakten. Nu kan också program drivas per värdeflöde och därmed driva kundspecifik utveckling i form av värdeskapande kedjor hela vägen från kundmötet till bakomliggande system.

Läs fler referensuppdrag här

 

"Organisationen är på en mycket spännande resa med siktet inställt på att bättre förstå kunden och kunna leverera utökat kundvärde"


– Anders Herlin, konsult på Adaptit

Bakgrund

Kunden har ett behov av att snabbare kunna utveckla sitt digitala erbjudande mot slutkund och behöver möta den ökande konkurrensen från mindre och mer snabbrörliga konkurrenter. Därför har ett omfattande program som bland annat innebär att man styr om verksamheten mot ett agilt arbetssätt med kundresor/värdeflöden startats. Därmed går verksamheten från en äldre vattenfallsliknande modell till att arbeta i autonoma tvärfunktionella team, i arbetsformen tribes och enligt modellen SAFE.

Uppdrag

Behovet var i grunden att få hjälp med att etablera tribes och införa SAFE. Som ett första steg så designades tribes (ART:s) utifrån affärssidans viktigaste värdeflöden. Den nya leveransorganisationen mappades mot, och bemannades av linjeorganisationen. De nya teamen består av både teknisk och affärsorienterad kompetens. Därefter övergick uppdraget till ett praktiskt införande genom förändringsledning, agil expertis samt etablering av styrande strukturer och fora

Utmaning

Förändringen har drivits mycket nerifrån och upp med ett agilt och involverande arbetssätt, men man behöver även aktivt arbeta för att förändringen inte ska bli fragmenterad och ostrukturerad. Det har också varit viktigt att skapa samsyn om hur förmågor kan samordnas och hur generiska delar av flödena kan återanvändas för att inte dubblera förmågor i leveransorganisationen.

 

 

Top