Kommun

Mot en verksamhetsdriven IT-organisation

Bakgrund

Uppdraget genomfördes på en av de största kommunerna i Stockholms län. Efter att kommunen några år tidigare outsourcat sin IT hade ett gap mellan förväntansnivå och faktiskt resultat uppstått, vilket innebar att kontrollen över de IT-baserade lösningar som köptes in var låg. Behovet var att ta fram en uttalad och kommunövergripande viljeriktning och strategi där kommunen var tydlig med sin ambition gällande digitala tjänster.

”Jag är oerhört imponerad över hela mitt team gällande hela förändringsarbetet. Utan den positiva attityden hade vi aldrig kunnat leverera ett så gediget arbete, och dessutom långt innan planerat slutdatum"


– Jeanette Thorell, konsult på Adaptit

Resultat

IT-organisationen är nu en digital utvecklingsenhet som interagerar med resten av verksamheten från att ha fungerat som en beställningsenhet. Den nya styr- och samverkansmodellen möjliggör för ett större verksamhetsfokus, tydligare målstyrning och ökad samverkan. För att kunna genomföra förändringen och lyfta fokus på digitalisering behövdes en kompetensväxling inom organisationen, genom utbildning har nu IT-mognaden hos de anställda ökat. Som en bonus överlämnades projektet till förvaltningen mycket tidigare än tidsplanen.

Uppdrag

Att arbeta strategiskt med att förändra organisationsstrukturen till en verksamhetsdriven IT-organisation. I uppdraget ingick också att få hela organisationen att börja arbeta tvärfunktionellt och inkludera alla förvaltningar. En projektplan upprättades som löpte på tre år.

Utmaning

Kommunen behövde ändra sin existerande struktur för hur man i verksamheten arbetade med IT och digital utveckling. Det innebar ett stort strategiskt förändringsarbete för att få människor att ändra beteende och börja använda de nya rutiner och processer som möjliggör en tvärfunktionell organisation för digital utveckling.

 

 

Top