Målarkitektur för digitalisering

Våra erfarna konsulter skapar en hållbar målarkitektur och ger praktiskt stöd i att säkerställa och påskynda den digitala transformationen genom uppbyggnad, leverans, anpassning av målarkitektur och roadmap som hjälper våra kunder driva sin digitala agenda.

 

Erbjudande inom Målarkitektur

Stöd i applikationsportföljen

Vi hjälper er att analysera er digitala agenda och identifiera vilket stöd ni har i applikationsportfölj, system, tjänster, processer och förmågor. Vi tittar på de begränsningar och möjligheter som en eventuell befintlig struktur har, hur den matchar tjänsteerbjudande, olika målgruppsbehov samt ambition och mål med den digitala agendan.

Principer och ramverk

Vi tar fram underlag och rekommendationer kring vilka principer och ramverk som bör styra den digitala transformationen kopplat till IT-miljön. Vilka standarder, tekniker, lagar och regler måste uppfyllas i samband med upphandling av applikationer, tjänster och system för att ni ska kunna ta rätt beslut för hur er organisation ska leverera enligt behov och krav.

Design och planering

Vi skapar en målarkitektur som ger ett stöd i arbetet med er digitala agenda och de verksamhetsplaner kopplat till digitalisering som finns i organisationen.

Vi tydliggör värdet av att kunna identifiera såväl avsaknaden av som befintliga förmågor, bl.a. applikationer och system för att undvika redundanta lösningar, skapa möjlighet till kostnadsminskning samt få en ökad effekthemtagning

Förändringsledning

När en organisation, verksamhet, produkt eller tjänst ska utvecklas involveras stora delar av verksamheten. Att ta fram hur den digitala transformationen skall genomföras, vad det innebär för tjänsteerbjudandet, processer och förmågor är ett arbete som kräver samverkan och aktivt deltagande.

Tillsammans skapar vi förståelse för sambandet mellan dessa olika delar samt vilka principer och ramverk som ger stöd i valet av IT.

Referenscase: Arkitektur för digitalt kundmöte

Läs mer om hur vi på Adaptit hjälpt Ekerö Kommun skapa rätt förutsättningar för digitala kundmöten.

LÄS MER HÄR

Hur hänger målarkitektur ihop med digitalisering?

På Adaptit ser vi att det inom många organisationer, både centralt och på förvaltningsnivå är vanligt att man tagit fram agendor som skall peka ut riktningen för en digital transformation. Det är inte lika vanligt att det samtidigt finns en målarkitektur som organisationens ledning och verksamhet kan ta stöd i för att realisera den önskade förflyttningen.

LÄS MER HÄR

Adaptits konsulter

Vi har flera erfarna kollegor med fokus mot arkitektur. Deras kompetens inom området spänner över organisation, infrastruktur och identitetshantering. Läs mer om dem här:

LÄS MER HÄRTop