Sophia Rosenlöf

Jag är en energisk verksamhetsutvecklare som får individer och organisationer att vilja! Jag tar utgångspunkt i att grundligt sätta mig in i verksamhetens kärna och uppdrag och utifrån kundperspektivet arbetar jag med att rätt värde skapas. Jag sätter mig snabbt in i ett nytt nuläge och arbetar metodiskt med att först lyssna in och reflektera över helheten, klargöra mål som alla kan relatera till för att sedan agera resultatfokuserat. I ledarskapet tar jag sikte på att fortplanta glädje och kraften i att verkligen vilja verka.

Jag har bred erfarenhet av kommunikativa uppdrag i roller som Förändringsledare, Produktägare, Affärsutvecklare och Projektledare.

I rollen som konsult arbetar jag med att skapa strukturer, enkelhet och tydliga målbilder samt trygghet och motivation för människor omkring mig. Att lita till människors erfarenhet och potential är centralt för mig samtidigt som jag hittar nytt, provar nytt och leder ständig förbättring. I kombination med en stor portion sunt förnuft och förmåga att bygga förtroende och gott samarbete med de jag arbetar tillsammans med så leder mitt arbete till konkreta resultat som jag uppskattas för. Jag blir glad när andra eller jag själv ser nya perspektiv och möjligheter. Gemenskap är viktigt för mig och jag ser till att ha roligt i det dagliga arbetet.

När jag är ledig njuter jag av familjelivet, tränar gärna och lagar mat vilket numera blir alltmer fisk och vegetariskt.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Att integrera de mänskliga aspekterna i förändringsarbete

Top libero. nunc elit. libero mattis quis tristique