Robert Öberg

Det högsta syftet med digitalisering är att utforma digitala tjänster som medvetet utformats ur flera relevanta perspektiv, med användaren i centrum. En av de största utmaningarna i att nå detta är att stödja kreativt och samarbetstintensivt kunskapsarbete.

Världen blir mer och mer komplex. Komplex i den mening att det i dagsläget och framöver finns en stor mängd olika perspektiv (användarbehov, dataskydd, processer, robotic process automation, WCAG 2.1 etc.) saker och ting. Detta skapar ett behov att knyta ihop dessa perspektiv i ett så kallat helhetsperspektiv.

Att lära sig och förfina förmågan att knyta ihop olika perspektiv är inte lätt men förr eller senare måste man anta utmaningen. Det är en förmåga som organisationer måste lära sig över tid och kontinuerligt förfina. Det är oundvikligt att nya perspektiv kontinuerligt uppkommer givet teknikutvecklingen och nya insikter vilket bara spär på massan av komplexitet. Värdet av att knyta ihop flera olika relevanta perspektiv följer inte en linjär kurva utan är exponentiell dvs. man upplever störst nytta per ansträngning i slutet av en längre period, så börja nu!

Att knyta ihop flera olika perspektiv kräver en strukturerad dialog mellan människor och avdelningar. Medarbetare måste ha något att förhålla sig till: vilka perspektiv är viktiga? Hur säkerställer vi dem? mm. Min erfarenhet har präglats av att vara delaktig men också ledande i handlingen att ”knyta ihop flera olika perspektiv” i syfte att utforma digitala tjänster som medvetet utformats ur flera relevanta perspektiv, med användaren i centrum där tekniken är ett av flera perspektiv. Min ”edge” är en stor hink passion och värme för att föra resonemang kollektivt och pedagogiskt brygga människa och teknik, med utgångspunkt i inkludering av samtliga spelare.

Som kollega och människa är jag en varm och social lagspelare. Laget före jaget!

kompetensfördelning

  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Utforma digitala tjänster som medvetet utformats ur flera relevanta perspektiv, med användaren i centrum.

Top efficitur. nunc ut ultricies Aenean in Lorem lectus pulvinar elit. ut id,