Per Spånt

Som konsult och verksamhetsutvecklare så strävar jag efter att hålla en hög professionalism men är samtidigt lyhörd för mina uppdragsgivares individuella förutsättningar och behov.

Under min tid i it-branschen har jag arbetat i flera olika roller där både arbetsgivare och kund varierat mellan stora globala organisationer och mindre bolag. Jag har erfarenhet både från att arbeta operationellt och strategiskt med tjänsteleveranser och tjänsterelaterad verksamhetsutveckling.

I mitt arbete strävar jag efter att vara strukturerad, systematisk och analytisk men med bibehållen kreativitet och flexibilitet för att uppnå maximal kund- och verksamhetsnytta.

Som kollega är jag en lojal lagspelare som värdesätter god gruppdynamik och anpassar mig snabbt till nya situationer. Min motivation hämtar jag från att arbeta med uppgifter som utmanar mig att tänka i nya banor och bryta tidigare förhållningssätt.

På min fritid så uppskattar jag att umgås med familj och vänner. Gärna i kombination med god mat och dryck eller i samband med uteaktiviteter som exempelvis fiske.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Förstå, förenkla och förbättra komplexa problemområden.

Top