Örjan Fallheden

Som verksamhetsutvecklare inspireras jag att arbeta med digitaliseringsuppdrag inom smarta städer och samhällsutveckling. Jag är driven, ambitiös, positiv, analytisk och noggrann. Jag medverkar gärna i team och en har god förmåga att förstå företags och organisationers affärs- och IT-utmaningar. Jag rör mig fritt i gränslandet mellan teknik och affär, där tolkar och förmedlar jag tekniskt komplicerande affärslösningar på ett enkelt sätt.

Under de senaste åren har jag medverkat och bidragit till två framgångsrika lanseringar av IoT-plattformar inom Proptech-industrin. Tidigare har jag även marknadsfört tre andra mindre IoT- sensor lösningar för realtidslarm med koppling till välfärdsteknik.

Som certifierad affärsarkitekt och projektledare har jag en vana att arbeta med affärs- och IT-processutmaningar. I mitt dagliga arbete har jag en portfölj av analysverktyg och arbetssätt för att utveckla verksamheter.

Mina lediga stunder tillbringar jag gärna i skärgården med familjen där vi njuter av tillvaron. Mitt kappseglingsintresse delar jag med vänner där vi dagseglar i Mälaren. När tillfälle ges åker jag tillsammans med vänner på längre cykelturer i södra Tyskland. Till vardags studerar jag Italienska som jag har nytta av då jag hälsar på mina släktingar som driver en vingård i Toscana.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Förändringsarbete med fokus på tjänste- och affärsutvecklingsuppdrag

Top