Olov Andersson

Jag är i grunden projektledare. Min konsultbana startade på 90-talet och jag har idag gedigen erfarenhet från ett flertal omfattande förändringsprojekt hos framförallt stora företag och myndigheter i och utanför Sverige. Jag har också arbetat mycket med frågor kring IT-styrning, IT-tjänsteleverans, organisation och den digitala arbetsplatsen.

Som person är jag positiv och framåtriktad, har förmåga att skapa tydlighet och bryta ned komplexa sammanhang till enkla lösningar och hitta vägen till målet. Jag beskrivs ofta som pålitlig, ansvarstagande och handlingskraftig och lägger stor vikt vid att inkludera och kommunicera med alla som berörs.

Övrig tid ägnar jag gärna åt skidåkning, att vara ute i naturen eller att spela trummor. Mat, vin och resor är andra intressen, särskilt familjens årliga bilsemester genom Europa.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Organisera, reparera, driva och slutföra komplexa förändringsarbeten.

Top