Musse Noory

Jag har ett stort intresse för digitalisering och involverar mig gärna i frågor som rör teknik och den digitala världen. Min drivkraft är att skapa innovation och utveckla smarta lösningar som sammankopplar människor och teknik. Det tror jag är viktigt, speciellt i en samhällsutveckling där en sådan kombination blir alltmer eftertraktad.

En styrka hos mig är att jag noggrant prioriterar mina arbetsuppgifter. Det gör att jag enkelt både kan identifiera den bästa vägen framåt samt snabbt ställa om, förändra och anpassa utefter behov. Jag trivs bäst med att jobba i team och tycker att kunna ge och ta konstruktiv feedback är en viktig del i utveckling och tillväxt. En god arbetsmiljö för mig är när det finns en gemensam vision, tydliga värderingar och där allas röst blir hörd.

Under de senaste åren har jag arbetet som verksamhetsutvecklare på Siemens med fokus inom IT-system och processer. Som en del av Siemens digitaliseringsresa var jag delaktig i att ta fram nya arbetssätt och processer för att öka produktivitet och effektivitet inom organisationen. Mina tidigare erfarenheter har ökat min förmåga att kunna lösa problem och tänka utanför boxen.

Mina vänner och kollegor beskriver mig som en nyfiken och målmedveten person som alltid blickar framåt. För att må bra och bibehålla en god hälsa badar jag isvak på vintrarna och springer i naturen på somrarna.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet:

Top