Martin Polozadeh

Som verksamhetsutvecklare strävar jag alltid efter att förstå behoven, skapa förståelse och förtroende. Jag hjälper kunden med att ta fram en strategi som leder mot visionen. Jag jobbar nära medarbetarna och leder team genom att skapa motivation och rutiner för uppföljning av de uppsatta målen.

Under min karriär har jag jobbat med kvalitetssäkring av IT arkitektur, etablering av verksamhet samt effektivisering av arbetssätt och tekniska lösningar.

I mitt arbete strävar jag att visa en tydlig målbild för de olika målgrupperna, att skapa mitt eget nätverk och vara en lyhörd ledare. Jag använder kraven för att analysera förutsättningar och därefter leverera förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT lösningar.

Som kollega är jag lojal och lagspelare. Jag finns där för mina kollegor för att diskutera tekniska utmaningar och förändringar av arbetssätt samt identifiera förbättringsområden.

Min motivation kommer från mina personliga mål att vara serviceinriktad, tillgänglig och bäst inom mitt expertområde.

Jag tillbringar min fritid tillsammans med familjen, går på gym och försöker realisera idéer som kan effektivisera utmaningar.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring
Top nec et, sed risus suscipit sit Praesent vel, id, nunc Sed