Marcus Eliasson

Som person är jag glad, engagerad och målinriktad. Under min tid som konsult har jag haft roller som projektledare och ServiceNow- specialist. Jag brinner för projektledning och har stor erfarenhet av att genomföra komplexa IT-projekt med fokus på verksamheten och verksamhetsnära processer. Att göra IT-projekt begripliga, transparenta och angelägna för många är en röd tråd genom de uppdrag som jag genomfört.

Jag har under flera år arbetat med frågor som rör globala implementeringar av exempelvis molntjänster, klientplattformar, agil systemutveckling och större leverantörsbyten. Jag har under dessa uppdrag varit verksam i flera olika branscher och har erfarenhet av bank & finans, dagligvaruhandel, telecom och säkerhetsbranschen. Jag studerade Affärssystem, IT och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet och har en fil.kand i systemvetenskap.

Utanför arbetet så spenderar jag helst min tid med familj och vänner, gärna i kombination med resor eller god mat och dryck. Jag gillar också att träna och spenderar en del av min fritid på gymmet men allra helst på fotbollsplanen även om det stundtals blir långt mellan gångerna.

Specialitet: Att driva igenom förändringar och säkerställa att organisationen och teamet jobbar mot samma mål.

Top