Kent Norman

Jag har haft turen att få arbeta på ambitiösa och framgångsrika företag under hela min karriär. Såväl kunder som medarbetarna har varit lojala och lönsamheten har kommit som ett brev på posten, tack vare ett alltid närvarande fokus på att skapa värde för kunden. Detta har gett mig en kunskap om vad som faktiskt fungerar men än viktigare, hur man uppnår det med tillsammans med andra.

Min förmåga att fånga upp och snabbt förstå värdet av nya möjligheter utvecklade jag på vad som från början var ett litet konsultbolag med ambitioner att växa. Jag har gjort resan från litet till stort, sett och upplevt alla aspekter i att vara ett fåtal anställda, vidare mot struktur, processer, mycket tålamod och till sist lönsamhet och framgång. Jag har med goda resultat trycktestat mina tankar och förmågor i såväl globala storbolag och hightech start-up’s som kommunala bolag och statliga organisationer. Det funkar.

Min erfarenhet från små entreprenörsdrivna företag, globala huvudkontor och kommunala verksamheter har gett mig en kunskap i hur man arbetar med visioner, strategier, mål (och mätpunkter), processer samt resultatdrivna analyser.

Min främsta styrka är min förståelse för de övergripande potentialerna som en verksamhet har tillsammans med en gedigen erfarenhet av hur man operativt genomför dem på ett engagerande sätt där alla sitter i tågets färdriktning, vet var vi är på väg och till sist når slutdestinationen. Jag är en kreativ, analytisk problemlösare som trivs bäst när jag får jobba och utvecklas tillsammans med andra.

Jag är uppvuxen i landets trygga norra delar och behöver snö och kyla på vinterhalvåret, gärna sittandes på en snöskoter på fjället eller ståendes på skidor i backen tillsammans med min familj.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet:

Top