Karin Andersson

Jag är en engagerad verksamhetsutvecklare med passion för digital transformation som bygger på funktionell design och god användarupplevelse. Jag är en lösningsfokuserad och prestigelös ledare med fokus på både helhet och detaljer.

Under de senaste sju åren har jag lett digital verksamhetsutveckling inom en av Sveriges största myndigheter, med ansvar för det digitala kundmötet. Offentlig sektor står inför många utmaningar och kraven på en digital transformation i samhället ökar. För att kunna skapa digitala lösningar som tillvaratar teknikens möjligheter och samtidigt löser organisationens problem är det viktigt att utvecklingen baseras på djup insikt om såväl användarna som organisationen. För mig är det därför viktig att skapa en miljö där dialog och kreativitet kan samverka, med gemensamt fokus i användbarhet, kundnytta och organisationens behov – på så sätt kan digitaliseringen bli en självklar del i organisationens verksamhetsutveckling. I verksamheter med en tydlig politisk styrning och ständig förändring är det också än viktigare att våga vara innovativa och utforskande men samtidigt arbeta faktabaserat. Som konsult är jag driven, engagerad, analytisk och tydlig. Jag har mångårig erfarenhet av att jobba i gränslandet mellan verksamhet och IT och i det överbrygga brister i kommunikation och problemlösning kring utvecklingsfrågor.

Utöver arbetet som konsult är jag Affärsområdesansvarig för Offentlig sektor. Rollen innebär att jag ansvarar för att leda affärsutvecklingsaktiviteter och att tillse att vi är en av de mest relevanta byråerna för att vidareutveckla våra kunders verksamheter.

Fritiden ägnar jag gärna åt ett nyupptäckt intresse för vandring, helst i berg. Tränar också med målet att lyfta mig själv i åtminstone en ”pull-up”.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Driva förändring på ett analytiskt och prestigelöst sätt baserat på identifierade behov.

Top massa accumsan Nullam ut velit, commodo in consequat. ut ultricies dictum non