Julia Norebring

Jag drivs av att förse verksamheter med kunskap och verktyg för att tillvarata den fulla potentialen i sitt informationskapital. ”Information är navet i alla verksamheter och påverkar all typ av verksamhetsutveckling oavsett om det rör sig om organisationsförändringar, förbättrade ledningssystem eller systeminföranden”. När information betraktas, hanteras och förädlas som en verksamhetsresurs effektiviseras processer samtidigt som onödiga kvalitetsbristkostnader undviks. Regelefterlevnad kommer på köpet.

Jag har erfarenhet, kunskap och ett genuint engagemang i att leda och stötta verksamheter med utvecklingsinsatser inom informationssystem, informationsförsörjning, informationsstrategier och e-arkiv. Jag vill alltid leverera ett mervärde till kunden och mina ledord är verksamhetsbehoven i fokus, hållbara resultat och regelefterlevnad som synergieffekt.

Jag har lång erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom processutveckling, ledningssystem och e-arkiv. Tidigare har jag även arbetat med tillsynsverksamhet samt varit verksarkivarie vid Ekobrottsmyndigheten.

Jag är utbildad till arkivarie vid Stockholms universitet och har därtill kompletterat med kurser inom systemvetenskap, juridik och ledningssystem (ISO 9001, 14001).

Specialitet: Analysera, planera och etablera hållbara informationssystem

Top neque. ut ante. vel, libero Aliquam felis