Julia Lilja

Jag motiveras av att jobba med digitala och kommunikativa projekt som syftar till att lösa verkliga problem och effektivisera processer. Tror på styrkan av diversifierade team och vikten av att arbeta med framgångsrik förändring genom processer där människor växer i takt med förändringen.

Jag ser lösningar där andra ser hinder och är bra på att utmana och få saker att hända. I arbetet trivs jag bäst när jag får agerar bryggan mellan verksamhet och IT, där jag gärna är involverad i helheten, från analys av behov och problem till förbättringar och införande av åtgärder. Jag är en "people person" som naturligt samverkar och skapar engagemang i min omgivning, både internt som extern. Tror på styrkan i att förmedla information på ett lättförståeligt och transparent sätt, både skriftligt och muntligt.

I mitt arbetsliv har jag jobbat inom såväl Ideella och samhällsbärande organisationer som börsnoterade bolag och startups i roller som spänner över digital transformation, verksamhetsutveckling, försäljning och förändringsledning.

När jag inte arbetar laddar jag batterierna genom att umgås med mina nära och kära samt genom att varva intensiva klätterpass med stillsam yoga och meditation.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet:

Top