Jonas Norström

Jag har en lång erfarenhet av projektleverans, förändringsledning och digital transformation från roller som chef, programledare och projektledare.

Står stabilt i en kontinuerligt föränderlig verklighet med blicken på det långsiktiga målet. Jag lägger stor vikt vid att förstå övergripande verksamhetsmål och transformationsbehov och säkerställer att värdet realiseras och verifieras.

Som ledare har jag ett helhetsperspektiv, från nuläge till målbild under pågående verksamhet, och bygger långsiktigt hållbara verksamheter.

Som konsult är jag engagerad, analytisk och strategisk med stort fokus på genomförande. Jag utmanar och tillför nya perspektiv men är samtidigt bra på att bygga samarbeten.

På fritiden tillbringar jag mycket av min lediga tid i köket med att skapa nya smaksensationer åt familjen.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Senior ledare som brinner för den lyckade förändringen - som skapar ett långsiktigt hållbart affärsvärde

Top