Annika Raab

Som rådgivare och förändringsledare hjälper jag chefer att identifiera vad som är viktigt i en komplex miljö och kommunicera ut det på ett lättbegripligt sätt – det handlar om att hjälpa ledare och organisationer genom förändring.

I mitt arbete strävar jag efter att förtydliga ramen för uppdraget för alla inblandade. Syftet med det är att ta tillvara på kreativitet och ge utrymme för improvisation. I en snabbt föränderlig värld blir värdet av att kunna och agera snabbt och intuitivt en viktig konkurrensfördel.

Som kollega lyfter jag gärna fram andras kompetens och värdesätter en gruppdynamik där allas kunnande nyttjas. Jag motiveras av högt satta mål och att genomföra förbättringar för organisationen och människorna i den.

På min fritid så uppskattar jag att umgås med familj och vänner. Gärna i den svenska naturen eller i södra Kalifornien där jag spenderade min barndom.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Stötta, förtydliga och frigöra kompetens i komplexa förändringar.

Top