Anna Leijonhielm Källsäter

Min bakgrund är inom verksamhetsutveckling och att arbeta med komplexa förändringsinitiativ med IT-nära inslag. Där har jag haft nytta av min förmåga att växla mellan att förstå övergripande perspektiv och att arbeta med detaljerna. Jag har lång erfarenhet av att utveckla, införa och förvalta gemensamma ärendehanteringssystem och produktionsstyrningsverktyg avsedda för stora organisationer i offentlig sektor.

En återkommande insikt i mitt yrkesliv är att verksamhetens delaktighet och engagemang är avgörande för att nå önskat resultat med en förändring. En av mina främsta styrkor är att agera i gränslandet mellan verksamhet och IT, och samla berörd kompetens från de olika delarna av organisationen. Med stort engagemang och driv ser jag till att rätt saker blir gjorda i tid. Till min natur är jag strukturerad och jag strävar efter att vara pragmatisk och prestigelös i mina interaktioner med omgivningen.

Privat är jag nöjd och glad om jag får vara med min man och mina två barn, och promenera med min hund Doris. Trädgårdsarbete är en hobby och resor till Frankrike är en passion.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Sammanföra Verksamhet med IT och maximera den gemensamma digitaliseringsförmågan

Top