Anders Herlin

Jag är en social och kreativ förändringsledare med tyngdpunkt på verksamhetsutveckling och den digitala transformationen. En digital transformation omfattar ofta mer än de agila arbetsformerna. Ur ett helhetsperspektiv kan den innebära att hela affärsmodellen omvärderas. Helt säkert innebär den att ekonomistyrning, organisation, ledarskap och angränsande metodiker måste omformas för att samverka på nya sätt.

Sedan min examen från KTH 1988 har jag arbetat omväxlande som chef och som rådgivare i olika ledningsgrupper. Min erfarenhet spänner från strategisk planering till organisation, arbetsformer, metoder och budgetarbete. Både inom privat och offentlig verksamhet. På senare tid mestadels i sammanhangen; Tribes, SAFE och TCO. Ofta har jag också lett införandet av de förändringar som min analys och förstudie talat för.

Vid sidan av en bred erfarenhet så tror jag att min styrka är kombinationen av kreativ analys och ett pragmatiskt synsätt. Som ledare anser jag att grunden för all verksamhetsförändring är människor. Engagemang och delaktighet i mindre iterativa förbättringssteg leder fram mot bestående förbättringar.

I grunden har jag civilingenjörsexamen från KTH, kompletterad med ekonomi på Handelshögskolan och Stockholms universitet. På min fritid är jag gärna på Gotland eller på sjön. Resor med familjen ger mig energi. När jag är med mina vänner är alltid skrattet nära. Jag tror att det är viktigt att ha roligt. Både på jobbet och privat.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: De agila arbetsformerna ur ett helhetsperspektiv.

Top