Åke Djärf

I rollen som ITSM- och verksamhetskonsult drivs jag av att hitta lösningar och genomföra förändringar som kunden direkt ser ett värde av.

Jag har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och Service Management i olika befattningar och har arbetat inom såväl offentlig sektor som privata tjänste- och produktbolag. Min långa erfarenhet av ledarskap, både i linje- och projektledarroller inom olika organisationer gör att jag har en god förmåga att motivera och kommunicera med individer oavsett kompetens, roll och bakgrund.

Jag är en van föredragshållare och workshopledare samt drivs av att med hänsyn till varje uppdragsgivares unika förutsättningar omsätta behov och förutsättningar till genomtänkta och effektiva lösningar. Min goda förmåga att leda och entusiasmera är alltid återkommande omdömen i återkopplingen från kollegor, medarbetare och kunder.

Min fritid tillbringar jag helst tillsammans med familjen, i grönskan i min trädgård eller ute på en runda på golfbanan.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • Förändring

Specialitet: Kvalitetssäkra it-tjänsteleveranser genom förbättrade it-arbetssätt.

Top