Robotisering är här för dig

Varje dag ställer vi om vår verklighet till att bli mer optimal med hjälp av digitalisering. Det har ändrat vårt beteendemönster, hur vi arbetar och hur vi når resultat. Robot process automation (RPA) går ut på att låta en mjukvara manuellt utföra repetitiva arbetsuppgifter. Robotisering frigör resurser som kan användas för att göra nytta någon annanstans i verksamheten – ställen där tänkande människor behövs.

Var befinner ni er?

Vi vet att alla verksamheter är olika och står inför flera olika digitala utmaningar. Och att det sällan finns en given metod eller teknik som passar alla. Därför har vi skapat workshops, projektmodeller och metoder som är flexibla. För er som är nyfikna på robotisering samt för er som som har kommit en bit och vill accelerera.

Vi hjälper er att hitta rätt RPA-lösning

Att robotisera processer är rent tekniskt inte så svårt och det finns flera färdiga RPA-lösningar på marknaden idag. Utmaningen blir därför att hitta rätt robotlösning som passar verksamhetens behov, på kort och lång sikt. Adaptits kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-arkitektur, projektledningen och kommunikation löser många nyckelfrågor.

Klara, färdiga, RPA! 1, 2 & 3

För er som är nyfikna på robotisering och för er som som har kommit en bit och vill accelerera.

1. Från nyfikenhet till insikt

Ni kanske är nyfikna på RPA – men vet inte var ni står och hur ni börjar. Då är denna workshop perfekt för er. Vi leder en 4 timmars workshop tillsammans med er. Där genomför vi tillsammans övningar som säkerställer samsyn kring vad RPA är och vilka möjligheter RPA medför för just din organisation

Resultat i fokus:

– Kunskapslyft och inspiration kring RPA

Svar på frågor som: 

– Vilka verksamhetsbehov kan RPA lösa

– Vad krävs för att komma igång?

– Hur kan RPA påverka er organisation

– Vilka aktörer finns på marknaden?

2. Er första robot

Ni kanske har bestämt er för att implementera er första robot och vill starta ett genomförande. Vi hjälper er att sätta er första robot i produktion på 4 månader. Vi tar ett helhetsansvar för att leda pilotprojektet i mål och ser samtidigt till att utbilda era verksamhetsexperter i det nya arbetssättet. Vi bemannar projektet med kompetenser från er organisation och stöttar er med de roller som saknas.

Resultat i fokus:

– RPA implementerat för vald process/område

– RPA mottaget i produktion

– Verksamheten blir utbildad i nytt arbetssätt

– RPA överlämnat till förvaltning

– Robotprocess dokumenterad (PDD)

– Erfarenheter av pilotprojekt summerat

3. Accelerera er RPA-satsning

Ni har implementerat er första robot och vill nu införa robotar i fler delar av er verksamhet. Att öka antalet robotiserade processer förutsätter att er organisation går i takt i denna förflyttning. Denna workshopserie syftar till att skapa förståelse för just era utmaningar och hur ni banar väg för RPA-acceleration.Utgångspunkten är vår modell för hur en verksamhet bygger förmåga för transformation.

Resultat i fokus:

-Inblick i vilka förmågor som behöver skapas i organisationen för en lyckad RPA-acceleration

-Mognadsbedömning för respektive förmåga i er verksamhet 

– Hjälp med att komma igång med er acceleration dvs rekommenderad startpunkt och upplägg för det fortsatta arbetet

– Hjälp med att förstå beroenden mellan förmågor och planera det fortsatta arbetetNågra av våra konsulter inom verksamhetsförflyttning

Johan har en bakgrund som verksamhetsutvecklare och har stor erfarenhet av att hantera verksamhetsförflyttningar. Han har under det senaste året varit med och drivit ett RPA- införande på ett stort försäkringsbolag.

 

Läs mer om Johan

Några av våra konsulter inom verksamhetsförflyttning

Magnus har bred erfarenhet av införande av nya arbetssätt, processer och IT-lösningar i såväl privat som offentlig sektor. Oavsett utmaning handlar det för Magnus alltid om att få det tekniska och det mänskliga i verksamheten att samspela och göra skillnad.

 

 

Läs mer om Magnus Top