Henrietta Hurtig

Jag är en social och kreativ verksamhetsutvecklare som på ett strukturerat sätt bryter ner komplexa frågor till operativa aktiviteter. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling och projektledning sedan 2004.

Min erfarenhet spänner från strategi och budgetarbete, implementering av ny organisation och nya arbetssätt till operativt arbete med kravställning, utveckling av e-tjänster och strategi för robotiserade processer (RPA). Tonvikt har under senare år varit mot e-förvaltning och samverkan mellan verksamhet och it inom offentlig sektor.

Jag är utbildad i förvaltningsstyrningsmodellen PM3, projektstyrningsmodellen Pejl samt ledarskap. Jag är även en av initiativtagarna till intressenätverket epraktiken. Som konsult är jag målinriktad och analytisk med en god förmåga att se helheten samt att optimera verksamhet, organisation och strategier.

På min fritid går jag gärna på teater, är i en främmande huvudstad eller i mitt fritidshus. Heminredning är en stor passion och jag kombinerar gärna vintage med modernt. Mina vänner beskriver mig som en person som alltid försöker fånga dagen.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Verksamhetsutveckla det offentliga Sverige genom digitalisering.

Top