Anders Lundell

Jag är en coachande ledare som i mina roller fått leda stora förändringsprogram och agila transformationsprojekt. Jag har över 20 års erfarenhet av olika roller och branscher, både i Sverige och internationellt, inom primärt områdena affärssystem och telekom. Jag har arbetat inom systemutveckling och IT- och mjukvaruutveckling.

Jag brinner för agila ramverk och är en SAFe- certifierad utbildare och senior agil coach. Som konsult är jag pålitlig, nyfiken och engagerad och har förmågan att skapa ett gott klimat i mina uppdrag.

Jag drivs av att skapa hållbart värde genom att leda och coacha människor i organisationer och program mot tydligt definierade mål. Jag trivs bäst i innovativa organisationer som har ett tydligt behov av både affärs- och processutveckling så väl som förändrings- och prestationshöjande insatser. Jag brinner extra för att arbeta med innovativa och proaktiva produkter och affärsmodeller.

På fritiden ägnar jag mig åt bland annat matlagning, umgås med familj och vänner samt resa och tillbringa tid på mitt landställe på Gotland.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: På ett hållbart och värdeskapande sätt anpassa organisationer för en värld i ständig förändring.

Top