Vilka egenskaper är bra att ha som konsult?

Vilka egenskaper är bra att ha som konsult?

Att arbeta som konsult är både lärorikt och omväxlande. Det är en chans att bredda kompetens och nätverk samtidigt som man får en inblick i nya branscher. Men vilka egenskaper är bra att ha som konsult?

Vardagen som konsult kan skilja sig lite jämfört med att vara anställd i en linjeroll. Vi vände oss därför till våra konsulter och frågade vilka egenskaper de tycker är viktiga att ha som konsult.

 

Kommunikativ
  • Som konsult är det viktigt att kunna anpassa hur man kommunicerar beroende på vem motparten är. Det gäller att tala deras språk. Det är olika sätt att prata med ledningen och med IT-avdelningen. Ofta handlar det även om att kunna översätta mellan olika intressenter, och då är det bra om man behärskar båda språken!
 Nyfiken
  • Konsultrollen är varierande och vid nya uppdrag är det centralt att lära känna kunden för att förstå deras behov. För att lyckas med det är det bra att vara nyfiken och intresserad. Det kan handla om att skapa dialog med nyckelpersoner som kan bidra med kunskap och erfarenheter men även att sätta sig in i uppdragsgivarens verksamhet och organisation.
Ödmjuk
  • Ingen organisation är den andra lik, även om de kan stå inför liknande utmaningar. Konsultens roll är inte att styra och ställa. Det är viktigt att ha respekt för att kunden kan sin verksamhet bäst. Samtidigt är det viktigt att vara trygg i sin egen förmåga som konsult, och att ha modet att våga utmana när det behövs!
Lyhörd
  • En grundläggande aspekt som konsult är få rätt bild av kundens verksamhet, möjligheter och utmaningar. Lika viktigt är det att skapa en gemensam bild av vad som ska levereras, vad kunden förväntar sig och vilka förutsättningar som behövs från kundens sida. Den gemensamma förståelsen bygger på att du är inlyssnande och lyhörd. Lyssna först och prata sen är en bra devis 🙂

 

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!
Top