Ur ett ledarskapsperspektiv: varför data-drivna beslut är lösningen!

Den stora lanseringen

Allt är färdigt, det är färdigplanerat, färdigbyggt, produktutvecklat och affärsutvecklat, det finns en stöttande organisation och kommunikationsplanen är följd till punkt och pricka. Allt är redo för lansering. Den underbara och lite läskiga känslan av att äntligen trycka på start och vara live på infinner sig.

Det stora varför

Men tiden går, det förväntade resultatet uteblir. Man upplever det som att man stampar på samma ställe. Frustration, ångest och frågan varför upprepas som ett mantra. Det kan vara mycket på spel när man satsat stort i till exempel en nyetablering, lanserat en ny digital tjänst eller startat ett nytt företag. Oavsett vilket, är utmaningarna desamma. Faktiska kostnader står på spel, tid står på spel och det kanske mest sårbara av allt för en organisation, förtroendet står på spel. Frustration och oro smittar av sig och kan påverka ett arbetsresultat och ett företag negativt i det långa loppet.

Den luriga fällan med produktutveckling

Det finns en fälla som vi faktiskt alla faller i. Men i lite olika omfattning. Det är att tro att vi behöver göra mer av vissa saker, att vi behöver förbättra. Vi går tillbaka till produkten, produktutvecklar lite mer. Vi går tillbaka till organisationen, ser över den igen. Vi går tillbaka till strategier till vision och mission och finslipar och byter ut ord. Möten vid en whiteboard där tänkbara flöden och tänkbara problem diskuteras i timmar. Actionpunktlistor med så stora actions att de blir omöjliga att fullfölja utan hela verksamhetens involvering. Vi lägger kraften internt, där det känns tryggt istället för externt där vi verkligen kan förändra.

Vägen framåt är data

Det är i det här läget vi måste påminna oss själva och som ledare vara tydliga med att vi har en bra produkt eller tjänst, vi har en fungerande organisation och vi har en fungerande strategi. Annars hade vi ju aldrig vågat trycka på startknappen. Självklart måste vi fortsätta produktutveckla, affärsutveckla och optimera organisationen. För att stötta dig som ledare på den här resan är insamlandet av faktiska kundinsikter ett måste. Den information som inhämtas blir grundstenar i verksamhetens beslutsfattande och prioriteringar.

Värdet av data-drivna beslut

Allt som är digitalt i vår verksamhet genererar data i någon form. Har vi dessutom tagit reda på vad våra kunder vill ha reducerar vi risken att göra fel saker. Att förstå vad kunden vill ha och samtidigt kunna mäta affärs- och verksamhetsuveckling kommer att öka trygghet, innovativitet och driv från ledningsgrupper och medarbetare. Med kontinuerlig uppföljning minskar risken för felprioriteringar än mer, och de insatser som görs kan helt fokuseras på affärsutveckling.

  1. Mät den data ni har! Börja i små steg. Sätt mätetal. Testa er fram och var noggrann med uppföljningen.
  2. Prata med kunderna: Vad vill de ha? Hur upplever de oss? Hur kan vi förbättra oss?
  3. Använd den inhämtade information till att diskutera och prioritera strategiska områden för att kunna fatta beslut som driver verksamheten i rätt riktning.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!  
Top