Varför är det så viktigt med självledarskap och vad innebär det egentligen?

Nu är det dags för nästa avsnitt i AgilaHRpodden och vår konsult Jens Larsson deltar i veckans avsnitt. Jens lyfter frågan om Självledarskap. Ett begrepp som många organisationer tagit till sig och satt riktning emot. Men varför är det så viktigt med självledarskap? Och vad innebär det egentligen?

”Utvecklingen har aldrig gått så långsamt som just nu”

Varför jag tror så mycket på vikten av självledarskap beror till stora delar på den förändringstakt som vi behöver förhålla oss till och hantera. Allt i vår omvärld sker fortare och fortare, med högre krav på både organisationer och individer att hänga med, anpassa sig och utvecklas för att vara relevanta.

Det är inte realistiskt att tänka att den traditionella organisationsstruktur som vi är vana vid kan fortsätta att fungera. En organisation där vi förväntar oss att cheferna eller de högst upp på toppen är de som alltid har svar på alla frågor eller tar alla kloka beslut och driver på förändringen. Det går helt enkelt för långsamt.

De organisationer som fortsätter bygga tunga hierarkier och strukturer löper en risk att bli irrelevanta eller utkonkurrerade av andra mer snabbrörliga organisationer där fler tar ansvar för att bidra till utvecklingen. De organisationer som klarar av att distribuera information, mandat och beslut längre ut i organisationen och lyckas få fler medarbetare att känna sig trygga med att ta ansvar, våga ta beslut och vågar driva förändring är de organisationer som kommer lyckas. Det betyder inte att chefer och ledare inte längre behövs. Föra att vara relevant måste de dock våga släppa kontrollen och låta medarbetarna agera mer fritt och självständigt.

”Alla måste ta ett ansvar att leda sig själva och fler än idag tar ett större ansvar att leda andra”

Självledarskap för mig innebär att jag som individ tar ett större aktivt ansvar för det värde jag skapar gentemot mig själv, mina kollegor, min organisation och övriga intressenter. För att klara detta måste jag som individ först ta ansvar för mina egna mål och min egen utveckling och förstå vilka aktiviteter jag måste lyckas med. Jag måste också ha förståelse för de relationer jag har nära mig, vilka förväntas jag leverera till? vilka kan bidra till min egen leverans? Hur förväntas jag agera och hur kan jag anpassa mitt agerande utifrån situation, vem jag agerar med och i vilket syfte.

För att lyckas med självledarskapet måste ett antal grundförutsättningar finnas på plats.

  • Organisationens övergripande syfte, mål och vision vara tydlig, kommunicerad och accepterad.
  • Det måste finnas en psykologisk trygghet i organisationen, där tilliten till individen är hög, där man vågar kommunicera ofärdiga tankar och idéer och kan ge och ta kritik på ett öppet sätt. Där chefer och ledare har tillit till medarbetare och vågar släppa kontrollen
  • Det måste vara en kultur där det finns utrymme att misslyckas, där man stöttar varandra och där man delar med sig av kunskap och erfarenheter och leder varandra.

Nu när vardagen är helt annorlunda och såväl våra yrkesliv och privatliv fundamentalt förändrats, där en allmän oro över framtid, ekonomi, hälsa, familj och arbete är mer närvarande än det var för bara var för några enstaka månader sedan.

Nu är det en tid då det är än mer viktigt att skapa rätt förutsättningar för självledarskapet. Chefer och ledare behöver lägga mer tid och energi på att kommunicera förväntningar, visa tillit och framförallt säkerställa att medarbetare mår bra och får den stöttning de behöver. Att skapa psykologisk trygghet hos medarbetare gör att distansarbete fungerar över en längre tid och upprätthåller engagemang, arbetsglädje och en arbetsplats som skapar trygghet för individen i en annars konstig och osäker tid.

/ Jens Larsson

Top