Våra olikheter tar oss längre och skapar förutsättningar för kollektiv intelligens

Vi på Adaptit har blivit inspirerade av Philip Runstens och Andreas Werrs forskning och deras bok Kunskapsintegration –  Om kollektiv intelligens i organisationer.

 

Vad är kollektiv intelligens?

—Det handlar om förmågan att samarbeta skickligt och använda sina samarbets-skills för underlätta kunskapsöverföring, självledarskap och kunna arbeta med både problemformuleringar och problemlösningar tillsammans med högt i tak.

Varför är det så hett nu?

—Det är hetare än hetast! Vi är i dagens samhälle helt beroende av att vi alla, hur olika vi än är, vilka preferenser, erfarenheter, kunskaper och perspektiv vi än har, ha förmågan att kunna omsätta dem för att uppnå skickligare samarbeten i de utmaningar vi står inför.

Hur arbetar adaptit med det?

—Vi arbetar med att utveckla och träna oss själva i detta, skapa förutsättningarna och på så sätt underlätta smarta samarbeten. Därmed skapas en högre kollektiv förmåga såväl internt som externt.

Vad visar forskningen?

—Forskning har visat att vi idag i allmänhet inte är tillräckligt skickliga på samarbeten, vi skulle kunna bli mycket bättre. Om vi tog oss tiden att förstå vilka delar som krävs för att underlätta detsamma skulle många företag och organisationer uppleva att de ökat antalet anställda utan att faktiskt gjort det. Effekten blir att vi arbetar mer effektivt, med energi, synergi och riktning och som en bonus har vi antagligen ännu mer kul på jobbet!

Top