Ur ett ledarskapsperspektiv. Agilt ledarskap i en Business Technology - transformation

Ur ett ledarskapsperspektiv: Men jag då? Den allra viktigaste frågan i förändringsarbetet.

Att få en organisation att jobba på ett nytt och bättre sätt kräver mer än bara en fungerade digital plattform. Den största utmaningen ur ett ledarskapsperspektiv är oftast svårigheten att ändra arbetssätt och driva en aktiv förändringsledning. Det flesta av oss upplever att våra arbetsdagar är stressiga och kravfyllda, att då ta in och lägga tid på nya arbetssätt kan kännas som bortslösad tid.

 

Nyckeln till framgång

Utifrån ett ledarskapsperspektiv är den enda nyckeln till framgång att medarbetarna förstår och välkomnar förändringen. Man behöver lägga tid och fokus på kommunikationen, från stormöten till enskilda möten, från att skicka ut information till att öppna upp interaktiva mötesplatser där medarbetare får chansen att ställa frågor. Jag har hört och upplevt åsikten att om inget har hänt så har vi ju inget att berätta. Men tystnad i en organisation i förändring bidrar till ökad osäkerhet, ryktesspridning och negativa politiska spel. Kommunikation kan alltså även handla om att man fortfarande diskuterar ett visst område eller att man stött på hinder i ett planerat scenario.

Men jag då?

Även om vi medarbetare förstås alla vill företagets bästa och arbetar mot att bli framgångsrika behöver vi också ha svar frågan på ”vad betyder det här för mig? Vi är människor och vad som kommer hända med oss är det perspektivet som alltid kommer vara det viktigaste för oss. När vi är delaktiga och vet hur förändringen kommer att förändra vårt sätt att arbeta kan vi också ta ställning till förändringen, förhoppningsvis med att bli motiverade och engagerade. Men även när vi vet att resultatet kanske inte blir det bästa för oss kommer delaktigheten vara avgörande för hur vi hanterar situationen. En delaktig medarbetare kommer alltid att förbättra slutresultatet!

Att som ledare ta in dessa perspektiv och förmedla till medarbetare att du förstår och att ni tillsammans arbetar med dessa områden kommer att bidra till stora vinster i er förändringsresa.

 

———-

 

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna! 
Top