Tack till AgilaHRpodden!

Under våren har vi på Adaptit haft ett löpande samarbete med AgilaHRpodden.

Bakgrunden till att vi ville arbeta tillsammans ligger i vårt gemensamma intresse av och fokus på förflyttningen mot en agil vardag. Från Adaptits sida var ambitionen att genom vårt samarbete med AgilaHRpodden bredda perspektiven vid en digital transformation.

Under vårt samarbete har flera av våra kollegor fått chansen att dela sin kunskap på ett nytt sätt i ett nytt forum och kanske har vi nått en, för oss ny publik. Vi har fört dialog kring arbetssätt, kravhantering, organisationens förmågor, individer, hållbara resultat och lyckade införanden, allt kopplat till förändringsresor. För är det något som är konstant så är det förändring.

Vi ser en omvärld som förändras och blir alltmer flyktig och komplex. Digitaliseringen har skapat en ny situation där kunskap och erfarenhet snabbt sprids till nya mottagare.  Inom näringslivet behöver vi ställa om och arbeta på nya sätt, bli mer agila men också förstå, anpassa och utnyttja de tekniska möjligheter som finns och är på ingång. Det har varit fantastiskt roligt att få samarbeta med Adaptit och ta del av deras erfarenheter kring förändrade arbetssätt.

På Adaptit ser vi till att våra kunder hittar sin plats i, sitt sätt att förhålla sig till och sitt sätt att hantera förändring som gör dem framgångsrika.

Stort tack AgilaHRpodden!

Tack också till alla kollegor

Top